top of page

Acerca de

Elya-Shiatzu-web-02827.jpg

Voorwaarden Goede Zorg

Investering in jezelf:

SHIATSU SESSIE

 

SOUL SESSIE & TRAUMA RELEASE

 

SHIATSU & CACAO SESSIE

 

CEREMONIE DEELNAME PER PERSOON

tot 15 personen CEREMONIE OP LOCATIE

 

CEREMONIE vanaf 15 personen

80 euro voor 1 uur

115 euro voor 1,5 uur

160 euro voor 2 uur

195 euro voor 2,5 uur

195 euro (2 tot 2,5 uur inclusief cacao)

 

45 euro per persoon

450 euro (exclusief cacao 4,50 euro p.p. / exclusief reiskosten)

in overleg

Tarieven

​Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

ANNULEREN:

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij een latere annulering worden de volledige kosten in rekening gebracht. Er zijn altijd situaties denkbaar waarbij overmacht speelt. Uiteraard zoeken we dan samen naar een oplossing! 

BETALING:

U krijgt na de behandeling een mail toegezonden met een betaalverzoek en in de bijlage de factuur.

Gelieve deze binnen 14 dagen te betalen!

 

VERGOEDING DOOR DE VERZEKERING:

Mijn sessies worden niet vergoed door de verzekering. 

PRIVACY:

Om de behandelingen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren worden administratieve en medische gegevens opgeslagen en bewerkt. De cliënt heeft te allen tijden het recht om deze gegevens in te zien en uitleg te vragen. De therapeut is verantwoordelijk voor correcte beveiliging van de database waar de gegevens worden bewaard. Persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor doeleinden die niet aan de cliënt gemeld zijn en persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden.

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in dit dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb, opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bvb. uw huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

1/ Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

2/ Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen evt. ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een

  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw expliciete

  toestemming.

- Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn evt. afwezigheid.

- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan onderstaande gegevens.

 

1/ Uw naam, adres en woonplaats.

2/ Uw geboortedatum.

3/ De datum van de behandeling.

4/ Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bvb. 'Shiatsu behandeling’

5/ De kosten van het consult.

KLACHTEN:

Ik ga er vanuit dat wij te allen tijden redelijkerwijs tot een oplossing zullen komen. In vertrouwen heet ik u welkom!

  •  

WAT, WAAR & NUMMERS

Contact praktijk:

Keizergracht 188-E

1016 DW te Amsterdam

w:  www.elyasalie.com    

e:   efsalie@gmail.com

t:   0618295497

Bedrijfsgegevens:

Zuider IJdijk 26

1095 KN, A’dam

Post: Zuider IJdijk 26

1095KN, A’dam

BTW: NL 148267853 B01

KvK: 61365424                      

Bank: NL87 TRIO 0788 8941 37

         IN HET KADER VAN ZELF NADENKEN HEB IK TOCH EEN PAAR DINGEN VOOR U BEDACHT!

  • Shiatsu en verdere behandelingen van Elya Salié  zijn een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging. Raadpleeg altijd eerst de huisarts bij gezondheidsklachten.

  • Energie werk kan helend werken maar weet dat niet alle therapieën voor iedereen even effectief zijn. Na een behandeling is het aan de client, zijn lichaam en zelfhelend vermogen om verder te helen.

  • De therapeut handelt met grote zorg, bij opvallende verschijnselen na een behandeling dient de client dit direct aan te geven aan therapeut. Er zal gezamenlijk gekeken worden naar een extra behandeling of een andere passende oplossing. 

  • De inname van thee en cacao voor of tijdens de behandeling is op volledig eigen risico van de client. De therapeut zal hierover wel voldoende informatie verschaffen.

bottom of page